Plastická chirurgia

Vážení klienti,
dovoľte, aby som Vám v mojom kozmetickom salóne predstavila o.i. aj možnosť vybrať si z ponuky plastickej chirurgie.
Mám výhradné zastúpenie pre SR pre sprostredkovanie estetického zákroku prostredníctvom:
 • p. Hanka Váňová – osobná asistentka, konzultant, poradenstvo (podrobné informácie o zákroku, predoperačné a pooperačné konzultácie, servis pre klientov,administratíva,…)
 • MUDr. Václav Poláček, CSc. – renomovaný plastický chirurg
  Jedná sa o jedného z najskúsenejších operatérov, ktorý za svoju činnosť získal radu ocenení. Už niekoľko rokov patrí medzi najuznávanejších plastických chirurgov nielen v Českej republike, ale i vo svete. Pre svoje vynikajúce výsledky je vyhľadávaný veľkým počtom hlavne zahraničných klientov.
  - z jeho ocenení a funkcií spomeniem napr.: Predseda česko-amerického sympózia o plast.chirurgii PSEF Praha; Národný reprezentant v Európskej popáleninovej spoločnosti; Menovanie do výboru kongresu Medzinárodnej konfederácie PRCH v San Francisku; Člen atestačnej komisie a akreditačnej komisie odboru plastická chirurgia; Medaila Purkyňovej spoločnosti „Za zásluhy o plastickú chirurgiu“ a i. (IPRAS); Európska spoločnosť plastickej chirurgie (ESPRAS); Medzinárodná popáleninová spoločnosť (ISBI) a i.
  - publikačná činnosť: autor alebo spoluautor rady publikácií v odborných časopisoch; prednášal na mnohých odborných kongresoch a sympóziách a i.
  - stáže a študijné pobyty v zahraničí: Klinika plastickej chirurgie Helsinki, Fínsko; Kalifornská univerzita San Diego; Stredoeurópsky kurz estetickej chirurgie Praha; Dimenzionálne prsné náhrady, Nashville, Tenessee; Klinika plastickej chirurgie Manchester, Anglicko; Klinika plastickej chirurgie New York, USA a i.
MUDr. Václav Poláček, CSc. vykonáva od roku 1995 lekárksu prax v Lékařském Domě, Praha 7. Klientom je poskytnutá profesionálna starostlivosť na medzinárodnej, či svetovej úrovni, individuálny prístup a príjemná rodinná atmosféra. Výsledkom sú tisíce spokojných nielen domácich, ale hlavne zahraničných klientov či už z okolitých susedných štátov, alebo z USA, Francúzska, …
Spoločne so svojou asistentkou p. Hankou Váňovou už dlhú dobu overujú účinky peptidových produktov zn. Larens. Kozmeceutiká Larens doporučujú po všetkých plastických operáciach, nakoľko sa ich používaním radikálne skracuje dĺžka hojenia, znižuje sa riziko komplikácií, jazvy sú menej viditeľné, atď.
V mojom salóne poskytujem odborné kozmetické ošetrenia, vďaka ktorým bude Vaša pleť pripravená pre určitý druh zákroku a prácu plastického chirurga. Ešte väčší dôraz sa kladie na ošetrenia a starostlivosť po vykonaní zákroku. Vysokokvalitné kozmeceutíká zn. Larens (pozri Menu-PRODUKTY), ktoré používam pri svojej práci, Vám veľkou mierou prispejú k dokonalosti estetického zákroku.
 
Ponuka najvyhľadávanejších estetických zákrokov:
 • operácia očných viečok (horné, dolné)
 • facelift
 • minifacelift
 • zväčšenie prsníkov (augmentácia)
 • mezonite – nový trend v anti-aging
 
Tešíme sa na Vás
 
Janka a Hanka